Zantes.pl

Bezpieczne płatności
Dowiedz się więcej »

Regulamin Zantes.pl

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze strony internetowej i usług Zantes.pl, zwanej dalej Serwisem.

Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest firma Wybuchowa.pl (zwana dalej Administratorem).
a) Adres do korespondencji: Wybuchowa.pl, skr. poczt. 32, 62-300 Września 1,
b) Adres rejestracyjny: Grudziądzka 159 D, 87-100 Toruń, NIP: 956-212-70-70,
c) Adresy poczty elektronicznej: podane w Serwisie na stronie kontaktowej.

1. Wymagania techniczne

1.1. Aby w pełni skorzystać z Serwisu, w tym także z Zamówienia w Serwisie, wymagane jest:
- posiadanie adresu e-mail oraz możliwości odbioru wiadomości wysyłanych przez Serwis na ten adres (potrzebne do realizacji Zamówienia lub rejestracji w serwisie),
- korzystanie z przeglądarki internetowej z aktywną obsługą cookies oraz JavaScript (domyślnie każda przeglądarka ma te usługi aktywne),
- posiadanie programu odczytującego pliki w formacie mp3,
- posiadanie programu rozpakowującego pliki ZIP oraz umiejętność korzystania z niego.

2. Przedmiot sprzedaży

2.1. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie, w oparciu o licencję Użytkownika, są Usługi w formie książek audio w formacie plików MP3 (spakowanych do pliku ZIP), które Użytkownik ściąga samodzielnie po opłaceniu Zamówienia.

2.2. Usługi realizowane są tylko na terenie Polski na pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.3. Usługa może być pobrana przez Użytkownia jeden raz. Użytkownik może pobrać awaryjnie jedną kopię, jednak nie później niż 6 miesięcy od daty opłacenia Zamówienia oraz pod warunkiem, że zakupiona Usługa jest jeszcze dostępna w Sprzedaży.

3. Ogólne informacje o licencji

3.1. Książki audio sprzedawane w Serwisie mają postać plików MP3, które są znakowane danymi identyfikującymi Użytkownika za pomocą znaków wodnych.

3.2. Książki audio odlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

4. Licencja

4.1. Użytkownik jest uprawniony do:
- użytkowania Usługi w ramach osobistego użytku,
- sporządzenia kopii zapasowej, w takiej formie, aby nie naruszała ona praw autorskich,

4.2. Użytkownik nie jest uprawniony do:
- odsprzedaży lub jakiegokolwiek rozpowszechniania Usługi,
- ingerowania w treść i zawartość Usługi,
- usuwania zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych przez Serwis,

4.3. W przypadku naruszenia warunków licencji, roszczenia będą kierowane wobec osoby, której dane indentyfikujące znajdują się na znaku wodnym plików.

5. Składanie Zamówienia

5.1. Na stronie Serwisu Użytkownik może dokonać złożenia Zamówienia. Użytkownik nie musi dokonywać Rejestracji, aby dokonać Zamówienia.

5.2. Zabronione jest składanie zamówień spoza granicy Polski.

5.2. Składając Zamówienie, Użytkownik zobowiązuje się do przeczytania (lub odsłuchania), zrozumienia oraz zaakceptowania treści zawartych w e-mailach przesyłanych przez Serwis i widocznych w Serwisie, podczas dokonywania Zamówienia.

5.3. Aby Zamówienie zostało zrealizowane, Użytkownik musi złożyć Zamówienie w Serwisie, poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji dostępnych w Serwisie, poprawne wypełnienie formularza Zamówienia oraz opłacenie Zamówienia w sposób wybrany podczas składania Zamówienia. Serwis nie realizuje Zamówień w inny sposób niż sposób wybrany podczas składania Zamówienia.

5.4. Składając Zamówienie na Usługę, Użytkownik:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz 883) w zakresie, który umożliwia zrealizowanie Zamówienia oraz Czynności Poboczne, związane z Zamówieniem (np. przesłanie informacji o erracie Usługi); czynności Poboczne nie mają żadnego związku z prenumeratą newslettera.
b) zgłasza żądanie rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie przez Użytkownika od Umowy.

6. Newsletter

6.1. Użytkownik może zaprenumerować wiadomości (Newsletter) z Serwisu, w którym będzie informowany o nowościach, konkursach, promocjach itp.

6.2. Prenumerata newslettera nie jest obowiązkowa i nie ma żadnego wpływu na możliwość i/lub realizację Zamówienia.

6.3. Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z prenumeraty Newslettera.

7. Opłacenie Zamówienia

7.1. Serwis korzysta z bezpiecznego systemu płatności o nazwie PayU SA.

7.2. Istnieje możliwość samodzielnej zmiany formy płatności.

7.3. Ceny zawierają podatek od towarów i usług.

7.4. Zamówienia, które nie zostały opłacone w ciągu 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, zostają automatycznie anulowane.

8. Realizacja Zamówień

8.1. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności. Szczegóły dotyczące czasu realizacji dostępne są: a) podczas składania zamówienia, b) w opisie każdej z Usług, c) na stronie pomocy, w dziale Czas i koszt dostawy.

8.2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją Zamówienia, należy kontaktować się tylko i wyłącznie z osobą odpowiedzialną za realizację Zamówień w Serwisie.

8.3. Zamówienie zostaje zrealizowane w chwili przesłania do Użytkownika wiadomości e-mail z odnośnikiem do opłaconego Zamówienia.

8.3.1. W przypadku braku dostępu do adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas składania Zamówienia lub błędnie podanego przez Użytkownika adresu podczas składania Zamówienia albo oznaczeniu przesyłki jako spam przez dostawcę usług e-mail, z którego usług korzysta Użytkownik, Administrator po otrzymaniu informacji droga e-mailową od Użytkownika, w miarę swoich możliwości postara się dostarczyć Zamówienie na inny adres e-mail.

8.3.2. Produkty dostarczane są tylko i wyłącznie na terenie Polski.

8.4. Użytkownik ma możliwość ściągnięcia i zapisania Usługi przez 7 dni od dnia jego realizacji.

8.4.1. Usługa może być pobrana przez Użytkownia jeden raz. Użytkownik może pobrać awaryjnie jedną kopię, jednak nie później niż 6 miesięcy od daty opłacenia Zamówienia oraz pod warunkiem, że zakupiona Usługa jest jeszcze dostępna w Sprzedaży.

8.5. Każde Zamówienie jest rejestrowany w bazie, a książka audio zawiera dane identyfikujące Użytkownika w postaci znaku wodnego.

9. Odstąpienie od Umowy

9.1. W przypadku Usługi, z uwagi na jej charakter tj. treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu i odstąpienia od Umowy.

10. Polityka prywatności

10.1. Serwis nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych i adresowych Użytkowników.

10.2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, edycję swoich danych, usunięcie swoich danych.

10.3. Użytkownik samodzielnie ustala, jakie jego dane osobowe będą wyświetlane w Serwisie w sytuacji, gdy wystawia komentarz dotyczący Zamówienia.

10.4. Serwis wykorzystuje cookies - plik tekstowy, dzięki któremu Użytkownik zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie (w tym naliczanie prowizji z programu partnerskiego). Pliki cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe. Użytkownik może zmienić ustawienia w swojej przeglądarce i nie akceptować cookies.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Serwis dołożył wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu odbywało się w sposób prawidłowy oraz informacje zawarte w publikacjach były kompletne i rzetelne.

11.2. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych, Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Serwisu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie, będą realizowane natychmiast po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

11.3. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, ma obowiązek zaprzestania korzystania z Serwisu.

Koszyk

Koszyk jest pusty

Newsletter

Wysyłany dwa razy w miesiącu newsletter zawiera:


  • - darmowe audiobooki
  • - kody promocyjne
  • - recenzje audiobooków

  •  
  •  

Promocja Dnia